Vi tar på alvor vår oppgave med å sikre at innbyggerne får trygt og godt drikkevann, og at Mjøsa vernes mot avløpsforurensning.

Vann er kilden til alt liv, men rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og svært mange dyktige medarbeidere bak. Vi gjør regnvann til drikkevann. Vi renser, resirkulerer og skaper fornybar energi. Dette er ikke bare teknologi på sitt beste - det er teknologi på sitt viktigste.