Ved Hias VBA Sandvika går vannet gjennom fire prosesser for utvidet rensing av vannet.

Først tilsettes en jernkoagulant før vannet renses gjennom et tremediafilter (et filter med tre ulike filtermasser). Her renses vannet for bakterier, virus, parasitter og partikler. I filteret passerer vannet også et lag med marmor, som regulerer vannets surhetsgrad (PH), slik at det blir mindre korrosivt og dermed mer skånsomt mot rør og installasjoner.

Illustrasjon som viser renseprosessen ved Hias VBA Sandvika