Hias VBA Sandvika er i hovedsak ferdigstilt og igangkjørt med gode resultater. Anlegget produserer drikkevann av god kvalitet, og tilfredsstiller alle parametere i EUs drikkevannsdirektiv og krav fra Mattilsynet.

Det gjenstående arbeidet er knyttet til ny inntaksledning. Forsøket på å gjenbruke inntaksledningen fra gamle Hamar vannbehandlingsanlegg havarerte.

Høsten 2022 ble det besluttet å tilrettelegge for et større næringsområde på Heggvin, lokalisert på grensen mellom Hamar og Løten kommune. Vedtaket kom som et resultat av en planlagt etablering av et større datalagringssenter i dette området. Da det ikke er infrastruktur for vann og avløp i området, må det etableres løsninger for både vannforsyning, brannvannsdekning og et robust avløpssystem for å dekke næringsområdet. Det er besluttet at vann- og avløpsløsninger for Heggvin skal være interkommunalt ansvar, og dette arbeidet vil i 2023 kreve store ressurser fra Hias å følge opp, både med hensyn til prosjektering og bygging av infrastrukturen.