To av tre hovedlinjer ved Hias avløpsrenseanlegg er bygd ut med Hias-prosessen, slik at vi nå renser over 90 prosent av avløpet med Hias-prosessen - en biologisk renseprosess som er utviklet av egne ansatte hos Hias. Prosessen har vært i drift ved en testlinje siden 2016, med meget gode resultater. Metoden gjør det mulig å fjerne mer fosfor biologisk enn ved andre tradisjonelle prosesser. Samtidig reduseres bruken av fellingskjemikalier kraftig.

Etter to års prøvedrift hadde Hias i 2018 tilstrekkelig drifts- og prestasjonserfaringer til å sette i gang ombyggingen av hovedlinjene i renseanlegget. En viktig milepæl i prosjektet ble nådd i slutten av november 2020. Da gikk det avløp i den første linja som ble ombygd til Hias-prosessen. Linje 2 ble ferdigstilt og satt i drift i desember 2021.

-Tanken med prosjektet har vært å se renseanlegget som en helhet, hvor de ulike renseprosessene er tilpasset avløpet og hverandre. Avløpet ved Hias renseanlegg er sterkt preget av utslipp fra næringsmiddelindustri. Dette kan utgjøre inntil 50 prosent av belastningen. Avløp fra næringsmiddelindustri som slakterier har en helt annen sammensetning enn vanlig husholdningsavløp. Dette gjør at renseprosessene hos Hias må tilpasses et avløp med store variasjoner i både innhold og mengde. Vi så tidlig at her måtte det finnes mer effektive metoder enn de tradisjonelle løsningene, dersom vi skulle klare å komme i mål, sier Hans Emil Glestad, programansvarlig i Hias.


Jordprodukter og gjødsel

Hias-prosessen åpner for noen muligheter for bruk av biomassen til foredlede jordprodukter og produksjon av gjødsel ved gjenvinning av næringsstoffer. -Vi har nå muligheten til å gjenvinne fosfor fra avløpsslammet. Den valgte løsningen er gjenvinning av fosfor som struvitt. Struvitt er et fullverdig gjødselprodukt, som bidrar til god sirkulærøkonomi ved renseanlegget - og til målet om å gjenvinne ressursene fra avløpet. I mai 2023 startet igangkjøringen av struvittanlegget ved Hias avløpsrenseanlegg.