HjemProsjekterProsjekter i Hias
Hias IKS

Prosjekter

Hias er inne i en periode med høy investeringsaktivitet. Dette er i tråd med politiske vedtak og eiernes ambisjoner for utviklingen av selskapet og regionen.

En vesentlig del av Hias' prosjekter er knyttet til omlegginger som er nødvendige av hensyn til de store infrastrukturprosjektene som styres på nasjonalt nivå, eller av prosjekter i eierkommunene. I tillegg kommer selskapets eget behov for rehabilitering av anlegg og tilpasning til endrede kapasitetsbehov og rammebetingelser.

Det er avdelingen Plan og prosjekt som utfører prosjekt- og byggeledelse for investeringsprosjektene i tillegg til prosjektledelse for overordnede planer, skisseprosjekter og forprosjekter.

 

Investeringsprosjektene er samlet i disse programmene:

Hvert program ledes av en programansvarlig.

Felles kommunedelplan

Felles kommunedelplan for vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange er et av flere styrende dokumenter for Hias.
Planen inneholder kommunenes mål og tiltak vedrørende kommunale og interkommunale vann- og avløpsanlegg for perioden 2014 - 2023.
De fire eierkommunene vedtok planen i 2015. Planen omfatter alle kommunale og interkommunale vann- og avløpsanlegg i kommunene.
En rullering av planen ble vedtatt av kommunene i 2019.

Viktige tiltak er:

  • Nytt vannbehandlingsanlegg for Hamar-området.
  • Oppgradering og kapasitetsøkning ved Hias avløpsrenseanlegg.
  • Økt utskiftingstakt på vann- og avløpsledninger.

Jarle Ruud

Plansjef

Jarle har ansvar og oppgaver innenfor følgende områder:

  • Organisering, ledelse og strategi.
  • Hovedplaner og utredninger.
  • Programstyring generelt.
  • Anskaffelsesregelverk.
  • Lovverk og forvaltning.

Jarle Ruud ble ansatt som leder for avdelingen Plan og prosjekt i Hias i desember 2016. Han er utdannet sivilingeniør, og har i tillegg en MBA i strategisk ledelse. Jarle har bakgrunn fra blant annet Petroleum Geo-Services (PGS) og MjøsPlan.

+47 900 10 024