Industri- og næringsvirksomheten i området har i de senere år økt. Mye av avløpsvannet som kommer fra næringsmiddelindustrien medfører stor tilførsel av organisk materiale. At industrivirksomheten for en stor del er sesonbetont, gjør at renseanlegget til tider har svært stor belastning. 

Selve renseprosessen ved anlegget skjer i to hovedtrinn:

  • Mekanisk rensetrinn
  • Biologisk rensetrinn