Hias har for 2022 utarbeidet en kvalitets- og bærekraftrapport, inkludert et klimaregnskap og status for vårt arbeid med HMS og arbeidsmiljø.