Han har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Programledelse for området Gjødselfabrikken/avløpsrenseanlegget
  • Prosjektledelse, byggeledelse og annen deltakelse i investerings- og utviklingsprosjekter
  • Utredninger innenfor sitt fagområde
  • Bio-P og fosforgjenvinning
  • Kjemi

Hans Emil ble ansatt i Hias i 2014. Han er sivilingeniør i kjemi med masteroppgave innenfor fosforgjenvinning fra avløpsvann.