Hun har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Generell VA-kompetanse
  • Internkontroll og beredskap
  • Prosjektledelse
  • Lovverk og forvaltning
  • Anskaffelser
  • Gemini VA

Irene har vært ansatt i Hias siden 2009. Hun har utdannelse som ingeniør innenfor bygg og anlegg, og har tidligere erfaring fra kommunene Ringsaker og Hamar. Hun var tidligere daglig leder for Driftsassistansen i Hedmark (DiH) og teknisk leder for akkreditert prøvetaking ved renseanleggene i Hedmark.