Han har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Prosessanlegg VA generelt
  • Kjemikalier og prosessoptimalisering ved kjemisk rensing og slambehandling
  • Akkreditert prøvetaking
  • Driftsassistanse

Jan Erik har vært ansatt i Hias siden 2007. Han har tidligere arbeidet som driftsoperatør ved renseanlegg og salgsrepresentant hos en leverandør av kjemikalier til renseanlegg. Han hadde tidligere oppgaver i driftsassistansen innenfor drift og optimalisering av prosessanlegg, og var teknisk driftsleder for akkreditert prøvetaking for renseanleggene i Hedmark.