Hun har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Prosjektledelse, utredningsarbeid og FoU innen VA
  • Energieffektivisering, prosesstyring og fluiddynamikk
  • Digitalisering for mer effektiv og rasjonell drift
  • Forbedring av interne prosesser og rutiner

Før hun begynte i Hias i september 2019, jobbet Katrine fire år i Tyskland med styring av bensinmotorer i personbiler. Tidligere har hun jobbet med strømningssimulering hos Cambi.