Han har ansvar og oppgaver innenfor følgende områder:

  • Byggeledelse
  • Industrimekanikk prosessanlegg
  • Prosessanlegg VA og pumpestasjoner

Lars har vært ansatt i Hias siden 2012. Han har tidligere mange års praksis som tekniker/byggeleder hos Arwi i Brumunddal.