Det betyr at biler må parkeres på den midlertidige parkeringsplassen (sør for fotballbanen) eller ved råvannspumpestasjonen (nord for fotballbanen).

Anleggsarbeidene starter opp 14. august. Arbeidet med ny inntaksledning skal etter planen avsluttes før jul.

Hias' nye vannbehandlingsanlegg ble igangkjørt vinteren 2021. Anlegget produserer drikkevann av god kvalitet, og tilfredsstiller alle parametere i EUs drikkevannsdirektiv og krav fra Mattilsynet. Arbeidet med ny inntaksledning gjenstår, og det er denne jobben som nå startes opp.