Prosjektet E6 - Arneberg er et samarbeidsprosjekt mellom Hias, Stange kommune og Innlandet fylkeskommune. Prosjektet skal øke kapasiteten og sikkerheten for vannforsyning til Ilseng og Løten. Hias har utført rundt en kilometer med utblokking, mens resterende 1/3 er utført med graving pga behov for omlegging av trase. Dette er første gangen at Hias tester denne NoDig-metoden.

Utblokking er en metode som brukes for å erstatte eksisterende rørledninger med minimalt med graving. De eksisterende rørene blokkes ut fra innsiden samtidig som man trekker inn nytt rør. Slik blir rørene oppdimensjonert uten at det må graves.

-Denne metoden gjør at vi slipper arbeid med transport av masseoverskudd og deponering. Utblokking går raskere enn graving av grøfter. Fremdriften blir raskere, samtidig som vi sparer miljøet, sier Erik. Han mener at utblokking er en metode som Hias vil bruke mer i fremtidige prosjekter; Hias har et vannledningsnett som ligger godt til rette for utblokking.

Det er Jon Galten AS som er hovedentreprenør på prosjektet. Steg Entreprenør AS er underentreprenør og står for selve utblokkingsdelen av prosjektet.