-Det er ikke lurt å ha fett i do eller vasken. Når fett kommer i kalde rør, stivner det og legger seg som et belegg som kan tette rørene og tiltrekke seg rotter, sier Mai Riise, vann- og avløpssjef i Hias IKS.

Det er mange gamle avløpsrør på Hedmarken. Rundt halvparten er fra før 1980. Rørene er dimensjonert for å ta imot vann fra oppvask, bad og do. Kaster du avfall i avløpet, øker faren for at rørene blir tette.

Hvis matavfall kastes i avløpet, blir det også mer lukt. I tillegg blir det mer gasser, som tærer på rørene. Det blir også mer forurensning. I dag er det store lekkasjer fra både private og kommunale avløpsrør. Det blir mer forurensning jo mer mat som kastes i avløpet. I tillegg blir det flere serveringssteder for rotter.

Matavfallskvern er forbudt!

I kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten er det forbudt å installere matavfallskvern. Ei matavfallskvern festes på utslagsvasken, og kverner matavfallet før det sendes i kloakken. 

Kloakkrør er et yndet sted for rotter. De lever ikke av avføring, men av matrester. Når fett skylles ned i avløpet, fester det seg til rørveggen. Rotter liker fett. Hvis det blir mye mat i avløpet, blir det rottefest med både suppe og godsmak på fettet. Antall festdeltakere øker fort. Rotter er nemlig gode til å formere seg når matfat fylles. Avløpsrør gir husly, og er fine transportveier. Ungrotter kan presse seg gjennom glipper på bare 12 mm.