Flytebrygga var på vei ut i Mjøsa. Vår entreprenør har sørget for å feste den med tau.