Hias har en prøvetakingsplan; en kalender som viser hvilke steder det skal tas prøver i de forskjellige ukene. Driftsoperatørene tar prøver av drikkevannet ved vannbehandlingsanleggene, høydebassenger, dagligvarebutikker, bensinstasjoner, barnehager, skoler, butikker og sykehus. Disse prøvene blir levert til analyse ved et laboratorium. Svar på prøvene kommer etter to-tre dager.  

  Dersom prøvene viser avvik, kan det føre til at abonnenter får beskjed om at vann som skal drikkes eller brukes til matlaging må kokes.  

 I overvåkingssystemet er det lagt inn ulike grenseverdier. Når grenseverdiene overskrides, går det en alarm til driftsoperatørene. Dersom det for eksempel er for mye turbiditet i vannet, det vil si for mye partikler (grums) i vannet,pauses vannproduksjonen i gjeldende produksjonslinje. Slik ungår vi å levere vann som ikke holder mål.