Det samlede solcellearealet på ca. 1500 kvadratmeter og vil gi en årlig strømproduksjon på nesten 260 000 kWh.

Prosjektet støtter opp om Hias' bærekraftpolitikk, og spesielt målet om å redusere negativ påvirkning på miljøet innenfor økonomisk forsvarlige rammer. Det støtter også opp under virksomhetsmålet om å levere bærekraftige VA-tjenester.

Det er montert 448 solcellepaneler på taket på Hias VBA Sandvika og 138 paneler på fasaden. I tillegg er det montert 176 solcellepaneler på taket på avløpsrenseanlegget.

Det er Caverion som er totalentreprenør. Solcellene er levert av Sun Net Norge AS.