Lørdag blir inntaksledningen hevet. Den vil bli liggende i vannspeilet i riggplass sjø fra lørdag morgen til søndag morgen. Ledningen vil være merket med markeringslys og markeringsbøyer. Det er svært viktig at alle holder god avstand til riggplassen!

 

Sleping, posisjonering og senkning av inntaksledning mellom Hias/Nordsveodden og Helgøya vil pågå fra søndag morgen til sent søndag kveld. I denne perioden vil mesteparten av området mellom  Hias/Nordsveodden og Helgøya være sperret av med en sikkerhets sone på 250 meter på hver side av ledningstraseen. Det vil være en 1,5 kilometer lang stålvaier som er festet til lekter på strekningen inn mot Helgøya. Mellom lekteren og Hias/Nordsveodden vil den 1,8 kilometer lange inntaksledningen ligge.

 

Hvis det er helt nødvendig med båttrafikk mens arbeidet pågår, må denne foregå inn mot land ved Hias/Nordsveodden. Høyeste tillatte hastighet er 5 knop.

 

Mens arbeidet med inntaksledningen pågår vil det være følgebåter/vaktbåter ved ledningstraseen og vaiertraseen. Det vil også være dykkere i vannet under deler av senkeprosessen. Det er svært viktig at båtfolket tar hensyn og holder god avstand mens dette krevende arbeidet pågår.

 

Hias tar forbehold om at arbeidet kan blir utsatt på grunn av værforhold.

 

Hias' nye vannbehandlingsanlegg ble igangkjørt vinteren 2021. Anlegget produserer drikkevann av god kvalitet, og tilfredsstiller alle parametere i EUs drikkevannsdirektiv og krav fra Mattilsynet. Det som gjenstår nå, er å få på plass ny inntaksledning. Dette arbeidet startet opp med etablering av riggplass 1. august og anleggsarbeider et par uker senere. Nå skal inntaksledningen senkes.