Det hender av og til at det blir lekkasje i et vannrør inn til en bolig, eller at andre trykkvannsledninger blir defekte og fører til vannlekkasje. Siden røret som regel er nedgravd eller tildekket, blir de nødvendig å søke seg frem til lekkasjestedet. Dette gjøres ved et lekkasjesøk.

Flere metoder

Første steg er å finne rørets bane ved trykktesting. Er lekkasjen før eller etter innvendig stoppekran? En trasésøker brukes for å merke opp hvor vannrøret går. For å søke etter lekkasjepunktet, brukes ulike instrumenter og metoder.

 Hias har eget utstyr til disse metodene:

  • Marklytting: Ved hjelp av en elektronisk marklytter søker man seg frem til støy fra grunnen forårsaket av lekkasjen.
  • Korrelering: Ved hjelp av en korrelator sendes signaler fra to ulike punkter til en maskin. Denne maskinen tolker signalene og regner ut distansen fra punktene til vannlekkasjestedet. Punktene settes i kummer, og registrerer tilstanden i ledningsnettet.
  • Lydlogging: Lytting etter lekkasje på vannledning ved hjelp av mikrofoner. Et dataprogram tolker lydbildet og forteller hvor lekkasjen, altså støykilden, ligger.

I tillegg kan Hias utføre lekkasjesøk ved hjelp av hydrofon i vannledningen. En hydrofon forsterker lyden i selve vannstrømmen. Ofte er det slik at vibrasjonene som lekkasjen gir er for svake til å bli registrert utenpå røret. Da må man inn i røret for å fange opp vibrasjonene fra lekkasjen, og slike tilfeller brukes en hydrofon.

Lekkasjelytting ved hjelp av hydrofon

Oppdragene for Stange kommune utføres gjerne ved hjelp av hydrofon i vannledningen.

Hydrofonen forsterker lyden i selve vannstrømmen. Ofte er det slik at vibrasjonene som lekkasjen gir, er for svake til å bli registrert utenpå røret. En må inn i røret for å fange opp vibrasjonene fra lekkasjen, og i slike tilfeller brukes en hydrofon.

Sverre Øystein og Trym plasserte hydrofoner nede i to kummer, slik at det ble lyttet på strekningen mellom kummene. Utstyret ble programmert til å lytte klokka 2, 3 og 4 påfølgende natt. -Om natta er det mindre sannsynlighet for at folk bruker vann i hjemmene sine. Derfor er det enklere å oppdage en lekkasje om natta enn på dagtid, sier Sverre Øystein. Hydrofonen kan også brukes til å lytte i nåtid.

-Dersom det er en lekkasje på strekningen, vil frekvensen være høyere der hvor lekkasjen er, sier han.

Dagen etter ble hydrofonene hentet, og resultatene lagt inn i et dataprogram. -Ved hjelp av dette dataprogrammet og ledningskartverket i Gemini har vi nå fått frem en graf som viser hvor det er registrert høy lyd. Dermed har vi påvist lekkasje, sier Sverre Øystein. Han genererer funnene i en rapport, som så sendes til Stange kommune.

 

Både Sverre Øystein og Trym har gjennomført lekkasjelyttingskurs i Sverige.

 

Hias har utstyr selv til lyd logging (mikrofon), til korolering og marklytting. Hydrofoner som brukt i dette tilfelle er Stange Kommunes.