I løpet av skoledagen er elevene gjennom tre stasjoner:

 • Vanndyr og vanndyrenes levevis – hvordan artsbestemme vanndyrene, hvordan lever de i vannet/hva spiser de/ formering og forvandling.
 • Elevene tar vannprøver og forsker på miljøtilstanden i Mjøsa. De studerer prøvene i mikroskop i klasserommet inne på Hias.
 • Omvisning inne på anlegget. -Hvordan fungerer anlegget, med tema Mjøsa som drikkevannskilde.
   

Oppdag Mjøsa 2023:

 • 18. sept:          Ingeberg og Arstad
 • 19. sept:          Storhamar og Tangen
 • 20. sept:          Breidablikk og Ridabu
 • 21. sept:          Gaupen og Solvang  
 • 22. sept:          Hoberg
 • 25. sept:          Rollsløkken og Kirkekretsen
 • 26. sept:          Lunden og Greveløkka
 • 27. sept:          Stange og Kirkenær
 • 28. sept:          Presterud
 • 29. sept:          Østvang og Hempa

 

Hamar Naturskole eies av Hamar kommune og har ingen egne elever, men betjener klasser og grupper i skole og barnehage med praktiske opplegg i naturen. De betjener ca. 18.000 barnehage- og skolebarn i løpet av året i tillegg til kursing av ca 1200 barnehageansatte og lærere.

Naturskolens formål er å styrke den faglige undervisningen der naturen kan brukes som undervisningsarena.