Piloten i Horten er et samarbeid mellom Falkensten RA, Hias How2O, Hias IKS og Biowater Technology AS og piloten skal være i drift ut august.

– Dette er den fjerde piloten med rensing ved Hias-prosessen. Fra før har vi hatt pilot hos Hias RA, som nå har et fullskalaanlegg med rensing med Hias-prosessen, og pilot hos Fuglevik RA og Veas, sier prosjektleder Torgeir Saltnes i Hias How2O.

 

De første resultatene kommer i mai

Innløpsvannet ved Falkensten RA skal testes for hvor egnet det er for biologisk fosforrensing og eventuell nitrogenfjerning gjennom simultan nitrifikasjon/denitrifikasjon. De første analysene viser god aktivitet hos de spesialiserte bakteriene for fosforfjerning, til tross for lav temperatur og tynt avløpsvann.

Pilotforsøk innebærer alltid en del løpende problemløsning, og driftspersonalet ved renseanlegget har allerede vist at de både takler uventede hendelser og finner løsninger selv. – Denne gjengen har jeg trua på, sier Saltnes.

– Avløpsvannet i Horten har mye til felles med avløpsvannet hos Veas, derfor forventer vi at resultatene vil bli ganske like. Hos Veas har vi oppnådd gode resultater og vi er spente på å se de første ukene med resultater fra Falkensten, sier han.