Hias IKS og eierkommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange skal utarbeide en felles kommunedelplan for vann- og avløpstjenester i perioden 2024 – 2033. Dette arbeidet har startet med å utarbeide et planprogram for prosessen i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Planprogrammet er et formelt varsel om at arbeidet med ny felles kommunedelplan starter opp. Planprogrammet gir også en oversikt over hvordan kommunedelplanen skal lages, hva som skal utredes og hvordan prosessen skal legges opp. 

Les hele planprogrammet i vedlegget (til høyre på siden).

Høringsfrist: 21. juli

Uttalelser sendes til: post@hias.no

Dersom du har spørsmål til planprogrammet, kan du henvende deg til Jarle Ruud, plansjef i Hias IKS, tlf. 900 10 024, e-post: Jarle.Ruud@hias.no

Etter høringsperioden

Når planprogrammet er vedtatt, fortsetter arbeidet med utredninger, analyser, medvirkningsaktiviteter og utarbeidelse av selve kommunedelplanen. Det blir mulighet til å komme med innspill og delta i medvirkningsaktiviteter i forbindelse med oppstart av planarbeidet og når forslaget til felles kommunedelplan for vann- og avløpstjenester er ferdig. 

Ansvarlige for planen

Hias IKS, Hamar kommune, Løten kommune, Ringsaker kommune og Stange kommune.