Hias kommer med ny informasjon når senkingen av ledningstraseen skal utføres. Ledningen som skal senkes er en PE-ledning med en diameter på 900 mm, og som er rundt 1780 meter lang. 

Hias' nye vannbehandlingsanlegg ble igangkjørt vinteren 2021. Anlegget produserer drikkevann av god kvalitet, og tilfredsstiller alle parametere i EUs drikkevannsdirektiv og krav fra Mattilsynet. Det som gjenstår nå, er å få på plass ny inntaksledning. Dette arbeidet startet opp med etablering av riggplass 1. august og anleggsarbeider et par uker senere.