De ser over trendbilder på filtre og sjekker at vannproduksjonsprosessen går slik den skal. Også alarmlista sjekkes; har det vært noen alarmer og utrykninger i løpet av helga?  

Renhold av utstyr gjøres hver dag. Observasjoner på skjermer og ute i felten gjøres også hver dag. Det er flere driftsoperatører som deler på oppgavene med overvåking og oppfølging av vannbehandlingsanlegg, råvannspumpestasjoner, høydebasseng, målestasjoner og pumpestasjoner. 

På tirsdager står prøvetaking på timeplanen. Dette kombineres med besøk ved råvannspumpestasjonene. Nødstrømsaggregatene testkjøres og pumper blir sjekket og smurt.