Her trengs mange nye arbeidstakere i årene som kommer, både fagarbeidere og akademikere.

I Hias jobber vi systematisk med rekruttering til bransjen. Vi er godkjent lærebedrift i fagene automasjon, kjemiprosess og industrimekanikk. Vi har fokus på utdanning av fagpersonell, og har lang erfaring med å lærlinger i vår bedrift

Hias er medlem av to traineeordninger; Trainee Innlandet og TraineeVANN. Vi har - og har hatt - traineer i ulike fag.

Hias tilbyr også fagrelatert sommerjobb for studenter med interesse for vann- og avløpsfag.

I samarbeid med Hamar Naturskole arrangerer vi årlig "Oppdag Mjøsa" for sjuendeklassinger i våre eierkommuner. I fjor besøkte 600 elever Hias og fikk omvisning ved avløpsrenseanlegget i forbindelse med dette undervisningsopplegget.

Verdens vanndag

I dag, 22. mars, markeres Verdens vanndag. Dagen markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Dagen er en mulighet til å lære mer om problemstillinger knyttet til rent vann. Årets tema er "Alle kan gjøre litt".

FNs bærekraftsmål nummer 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030. I bærekraftsmålene defineres tilgang til rent drikkevann som at vannkilden skal være tilgjengelig der man bor, når man trenger den, og uten forurensning. I tillegg skal kildenvære trygg.

I Norge tar de fleste rent vann som en selvfølge, men fortsatt er det 2,2 milliarder mennesker i verden som mangler umiddelbar tilgang til trygge drikkevannskilder. 785 millioner mennesker bruker mer enn 30 minutter på å hente vann hver gang, eller de bruker utrygge kilder med urent vann. Les mer her.

I Hias jobber vi hver dag for å sikre innbyggerne i regionen godt, nok og sikkert vann.