Tobias er med i traineeordningen til Trainee Innlandet, som tilbyr en traineeperiode på to år i en eller flere av de 51 samarbeidsbedriftene i privat og offentlig sektor. Han hadde sin første modul hos Eidsiva Bioenergi der han blant annet jobbet med å utvikle og vedlikeholde bedriftens dataplattform.Nå er han i gang med andre og siste modul i Hias.

 

Miljøfysikk og fornybar energi

Tobias har en sivilingeniørgrad innen miljøfysikk og fornybar energi fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). I Hias har han i hovedsak tre arbeidsoppgaver. Han lager en oversikt over selskapets digitale landskap, og skal gi råd om hvordan Hias best kan utnytte systemene og de dataene som blir produsert. -Etter å ha laget en oversikt over dagens situasjon skal jeg komme med forslag til hvordan selskapet kan få «bedre orden i eget hus.» Prosjektet skal ende opp med en fremtidsversjon for Hias’ digitale landskap, sier han.

Energioptimalisering på pumpestasjoner avløp er en annen hovedoppgave. -Her er det snakk om ulike tiltak fra stasjon til stasjon; fra å bytte ut pumpe til å endre styringsparametere, sier Tobias. Dette prosjektet skal ende opp i en rapport.

 

Suksesspådriver

Han har også fått i oppgave å være suksesspådriver i prosjektet M365, som er et prosjekt drevet av HIKT (Hedmark IKT). -Målet med dette prosjektet er at vi skal utnytte de verktøyene vi har tilgjengelige gjennom lisensen vår bedre. Dette skal bidra til bedre samhandling både internt og eksternt, sier Tobias, som skal drive opplæring og synliggjøring.

En viktig del av traineeperioden er et kompetanseprogram, der traineene får utviklet ferdigheter og samspillsevner. -Kompetanseprogrammet er supert. Dette er en arena hvor man virkelig får muligheten til å utvikle seg selv, sier Tobias. Programmet består av totalt 16 dager fordelt på to år.

 

Anbefaler å bli trainee

-Å bli trainee er noe jeg sterkt anbefaler. Man får muligheten til å prøve seg i ulike bedrifter og får nettverk, sier han. Tobias trekker også frem samholdet mellom traineene som veldig positivt.