Sanitærforholdene har på verdensbasis hatt en positiv utvikling, og flere mennesker verden over har fått tilgang på gode sanitære forhold. Likevel er dette fortsatt en utfordring mange steder i dag, og byr på problemer for mange mennesker.

Her hjemme har vi litt andre problemstillinger. Fortsatt er det altfor mange som bruker toalettet som søppelbøtte, med alle de utfordringer dette medfører i ledningsnettet og på renseanleggene.

Tre ting

Det er kun tre ting som skal i do; Bæsj, tiss og dopapir.  Q-tips, snusposer, kondomer, tamponger, bind, filler og bleier er gjengangere på inntaksrista på Hias avløpsrenseanlegg. Av og til kommer det også smykker, penger, leker, gebiss og mobiltelefoner. Hovedutfordringen er likevel filler, som lager problemer for pumpene våre.

Stadig flere produsenter markedsfører produktene sine som "flushable;" altså at du enkelt kan spyle dem ned i toalettet. Hvis du gjør det, vil dette skape store problemer i avløpsnettet.

FN-markering

FN har utpekt 19. november som verdens toalettdag. Verdens toalettdag er en FN-markering, som setter søkelys på behovet for tilfredsstillende sanitærforhold for alle. 4,2 milliarder mennesker har ikke tilgang til tilfredsstillende trygge sanitære forhold. Det vil si for dårlige toaletter eller latriner. Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitærsystemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet og sikkerhet. I tillegg er det et hinder for sosial og økonomisk utvikling. FNs bærekraftsmål nr. 6 skal sikre rent vann og gode sanitærforhold til alle innen 2030.