Hias skal også fylle på masse mellom mur og bygg på begge sider av jernbanen. Brakkeriggen skal fjernes, men riggplass og innkjøring blir som i dag - i påvente av oppstart av Bane NORs arbeid med dobbeltspor. Dette er også tilkomst for Hias’ drift i perioden. Bearbeiding av jorda på Tokstad vil skje til sommeren.

Hias har lagt om avløpsledningen på Tokstadjordet fordi Bane NOR bygger ny trase for dobbeltsporet jernbanelinje gjennom Stange kommune, og den nye jernbanelinja avskjærer den gamle avløpsledningen. Den nye avløpsledningen krysser under den nye jernbanetraseen ved hjelp av en dykkerløsning. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hias og Bane NOR.

Arbeidet med å koble om avløpsvann fra gammelt til nytt ledningsnett på Tokstad gikk som planlagt. Det nye anlegget ble igangkjørt 12. mars. Dette gikk knirkefritt.

Det er Norconsult som, i samarbeid med Hias, har prosjektert dykkerløsning i gangbar kulvert under ny jernbane. Denne løsningen innebærer at det ikke ble behov for å bygge en tradisjonell pumpestasjon.