Omkoblingen ble utført som helge- og nattarbeid for å hindre mest mulig tilrenning av avløpsvann.

Hias har lagt om avløpsledningen på Tokstadjordet fordi Bane NOR bygger ny trase for dobbeltsporet jernbanelinje gjennom Stange kommune, og den nye jernbanelinja avskjærer den gamle avløpsledningen. Den nye avløpsledningen krysser under den nye jernbanetraseen ved bruk av en dykkerløsning. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hias og Bane NOR.