-Det som er fint med å jobbe i Hias, er at jeg får muligheten til å påvirke arbeidsoppgavene mine selv, sier Maren Eskeland Storsveen. Hun er VA- og miljøingeiør i Plan og prosjekt. Maren har en master i miljøkjemi og toksikologi ved NTNU i Trondheim.