Vi er derfor medlem av to traineeordninger; Trainee Innlandet og TraineeVANN. Hias har - og har hatt - traineer i ulike fag.

Trainee Innlandet

Trainee Innlandet tilbyr et traineeprogram som strekker seg over to år, og gir erfaring fra inntil tre bedrifter. I tillegg gjennomgår traineene et kompetanseprogram, som gir faglig påfyll og praksisnær ferdighetstrening med bruk av PEOPLE LAB.

Trainee Innlandets medlemsbedrifter holder til i byregionene i Hedmark og Oppland: Lillehammer, Hamar, Elverum, Gjøvik og Kongsvinger.

TraineeVANN

TraineeVANN er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram. Det er Norsk Vann som er inititativtaker til traineeordningen, og som drifter den. Norsk Vann er en interesse- og kompetanseorganisasjon for den norske vannbransjen.

TraineeVANN er et 24 måneders program i inntil tre ulike bedrifter, kulturer og muligheter. Programmet er en ypperlig mulighet til å skaffe seg bred kompetanse innenfor vannbransjen.