De enkelte kommunene; Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, har selv ansvaret for hovedtilførselen til avløpsrenseanlegget med målestasjoner og pumpestasjoner. 

Avløpsmengden fra hver kommune måles når det går inn på Hias' nett. Kommunene betaler for målt mengde avløpsvann. 

Overføringen av avløpsvann fra Brumunddal skjer via to 12 km lange sjøledninger. Fra områder som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett kjøres septik og avløp med tankbil til påslippspunkter på Hias' ledningsnett. Derifra føres det videre til avløpsrenseanlegget i Ottestad.