I mekanisk rensetrinn fjernes de mest synlige og grove forurensningene fra avløpsvannet.

Det skjer slik:

  1. Først møter vannet en rist som gjør at papir, filler og andre større partikler ikke følger med videre. Risten renses maskinelt, og avfallet fra risten sendes videre til forbrenning.
  2. Deretter ledes vannet til sandfang og fettfang. Her blåses det inn luft for å få tyngre partikler som sand, kaffegrut osv. til å falle til bunns. Dette samles opp og sendes til deponi.Samtidig vil fett og olje flyte opp til overflaten. Dette pumpes videre til slambehandlingen.
  3. Neste post innen mekanisk rensing er mekanisk rensebasseng. Det skjer ved at avløpsvannet oppholder seg så lenge i et basseng at forurensingspartikler synker til bunns. Bunnfallet skrapes ned i fordypninger i bassenget. Deretter pumpes det videre til slambehandling.