Slambehandling

Skisse som viser slambehandlingsprosessen ved Hias avløpsrenseanlegg

Fra de to rensetrinnene (mekanisk og biologisk) går slammet videre til foredling. Foredlingsprosessen er som følger:

1. FORAVVANNING

Råslammet fra de to rensetrinnene synker i fortykkingsbassenger, og dermed økes tørrstoffinnholdet. For ikke å varme opp mer vann enn nødvendig, fjernes mer vann fra
slammet med en fortykkermaskin. Slammet mellomlagres i silo før termisk hydrolyse.


2. TERMISK HYDROLYSE

Slammet varmes opp i en tretrinns prosess til cirka 160 °C ved hjelp av innblåsing av damp. Slammet blir da sterilisert. Den termiske hydrolysen gjør slammets innhold
av organisk materiale lettere nedbrytbart for mikroorganismer i den etterfølgende råtnetanken.

3. RÅTNETANK

Etter trykkreduksjon og varmeveksling pumpes slammet over i råtnetanker hvor bakteriekultur omdanner organisk materiale til biogass.


4. BIOGASS

Rundt 30 prosent av gassen brukes til produksjon av vanndamp til slambehandlingen. Resten benyttes til energiproduksjon.


5. SLUTTAVVANNING

Biomassen presses sammen slik at det blir tykkere før det kjøres ut til brukerne.