nr. Mattilsynet:                                           083386

Handelsnavn:                                              Hias Struvitt

Varetype:                                                      Mineralgjødsel

Bruksområde:                                             PK-gjødsel 

Produsent:                                                   Hias IKS

 

Innhold:

TS %                                                 97,7

TOC                                                   0,56             % av TS

Ammonium-N (NH4):                            54,7              g/kg TS        5,59 %

Fosfor (P):                                          134               g/kg TS       

Kalium (K):                                         0,38             g/kg TS       

Kalsium (Ca):                                      0,77              g/kg TS       

Magnesium (Mg):                                 101              g/kg TS

Jern (Fe):                                           1,83             g/kg TS

Aluminium (Al):                                   0,07             g/kg TS

        

Natrium (Na):                                      75                mg/kg TS     

Bor(B):                                               2                 mg/kg TS                        

Kobber (Cu):                                       4                 mg/kg TS     

Mangan (Mn):                                      220              mg/kg TS     

Molybden (Mo):                                   0,57             mg/kg TS     

Svovel (S)                                           240               mg/kg TS     

Sink (Zn):                                           5,5               mg/kg TS     

Kadmium (Cd):                                    0,15             mg/kg TS     

 

 

Hias IKS er sertifisert etter :                  NS - EN ISO  14001

Sikkerhet:

Det anbefales å ikke fortære produktet.

 

Anbefalt oppbevaring:  

Anbefales å oppbevares tørt men ikke over 45 grader C°.

Bruksbegrensninger:  

Produktet kan nyttes til plantenæring i potter, private hager, parker, gjødselprodukter og jordbruksareal.

 

Anbefalt bruk:

Struvitt er sakteoppløselig og næringseffekt er dermed langsom. Struvitt må regnes som ett fosforgjødsel med noe nitrogen og magnesium. Det er ikke ett fullgjødsel da mengdene nitrogen og kalium er lave i forhold til fosfor.