Ved Hias VBA Vestbygda blir vannet filtrert gjennom finmasket sil for å fjerne partikler.