Mjøsa er Norges største innsjø. Den er 117 kilometer lang, 14 kilometer på det bredeste, og ligger på grensa mellom Hedmark, Oppland og Akershus fylker.
Overflatearealet er 362 kvadratkilometer, og største dyp er målt til 453 meter. Mjøsa er drikkevannskilde for ca. 80 000 mennesker, og avløpsvann føres tilbake til innsjøen når det er ferdig renset.

 

Fra uren til ren

Fra naturens side er Mjøsa næringsfattig, men bytuvikling, industrialisering og moderne landbruk førte til at Mjøsa fra 1950-årene og frem til 1970-årene ble stadig mer forurenset. Som følge av loaklt og nasjonalt engasjement startet Mjøsaksjonen i 1973. Målet var å redusere forurensningen av innsjøen. Resultatet av aksjonen var at Mjøsa på 1990-tallet var like ren som på 1940-tallet. Etter dette har tilstanden i Mjøsa vært betegnet som akseptabel.