Siden den kritiske forurensningssituasjonen i Mjøsa på 1970-tallet og Mjøsaksjonen har innsjøen blitt overvåket med tanke på hvordan siutasjonen utvikler seg.


I dag er det Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver som har ansvaret for overvåkingen, som utføres av NIVA. Forbundet er en ideell forening som ble stiftet 31. mars 2003.