Hias har iverksatt en rekke tiltak forå sikre kontinuerlig vannforsyning:

  • Kontinuerlig overvåking av vannet.
  • Laboratorieprøver av vannet på vannbehandlingsanlegg og distribusjonsnett.
  • Reservevann lagret i høydebasseng tilsvarende ca. et døgns normal forsyning.
  • Fordobling av nødvendig prosess- og pumpeutstyr.
  • Nødstrøm for nødvendig prosess- og pumpeutstyr.
  • Systematisk forebyggende vedlikehold og rehabilitering av anlegg.
  • Oppdaterte beredskapsplaner og risikoanalyser.