Du kan sjekke vannstanden i Mjøsa på NVEs side.

Hamar vannmerke ble etablert i 1908 ved Hamar brygge. Det ble flyttet til Hamar vannverk i 1966. Vannmerkets nullpunkt ligger 117,69 moh (NN 1954). Alle vannstandene refererer til dette vannmerket i Mjøsa. Under flommen i 1995 var høyeste vannstand 7,94 meter.