Kommunal teknisk vakt besvarer henvendelser som gjelder vei, vann og avløp:  975 52 350.