Snarveier

Lenker

Følg oss på Facebook

   

Hias er delt i to selskaper

Bilde som sier at Hias sin renovasjonsdel nå er Sirkula. Ny nettadresse er www.sirkula.no (Sirkula IKS) Hias IKS er nå delt i to selskaper: Hias IKS og Sirkula IKS. For åpningstider gjenvinningsstasjon, tømmekalender og andre spørsmål om renovasjon, gå til www.sirkula.no  

Riggplan Hovedvannledning Midtstranda

 Fra uke 42 blir det anleggstrafikk ved Vikasenteret i Ottestad. Hias skal utføre forberedende arbeider i forbindelse med legging av ny hovedvannledning fra Bekkelaget til Midtstranda.

Graving mellom Riise-villaen og Domkirkeodden

 Hias er i gang med gravearbeid mellom Riise-villaen og Domkirkeodden i Hamar. Dette er en del av sjøledningsprosjektet. Her skal Hias avdekke den gamle ledningen, som ble lagt i 1982.

3D-Ringgata

Arbeidet med vann og avløp og rundkjøring i krysset mellom Furnesvegen og Ringgata i Hamar går fremover. Torsdag 5. oktober vil Ringgata bli stengt ved den gamle yrkesskolen (Ankerskogen videregående skole). Omkjøring vil bli skiltet. 

Jessnes pumpestasjon igangkjørt

Hias' nye pumpestasjon på Jessnes ble igangkjørt i går.  

Ig-kjøring Br dal.jpg

Den nye avløpsledningen fra Brumunddal pumpestasjon til kum 5 ved Hias ble satt i drift sammen med de nye og største pumpene ved pumpestasjonen i dag.  

Strandsaga - Botsenden

Hias er i gang med forberedende arbeider i forbindelse med legging av ny avløpsledning på strekningen Strandsagatomta - Botsenden i Mjøsa. Eksisterende avløpsledning er nå merket med bøyer.

Lektor2

-Vi opplever samarbeidet med Hias som svært fruktbart. Elevene får innblikk i fosforgjenvinning og arbeidet med biogass. I tillegg får de se avløpsrenseprosessen med mekanisk, biologisk og kjemisk rensing. Og ikke minst får elevene innblikk i det lokale næringslivet og noen av mulighetene som åpner seg hvis man jobber med realfag, sier Kristine Waters, assisterende rektor ved Ajer ungdomsskole i Hamar.  

Gravemaskin i Mjøsa

 Sjøledningen i Mjøsa er nå koblet sammen med landledningen i strandsonen ved Ottestadstien. Sjøledningen frakter avløp fra den nye pumpestasjonen i Brumunddal til Hias.

Ingeberg pumpestasjon, arbeidet i gang

Arbeidet med rehabilitering av utvendig bygg på Ingeberg pumpestasjon startet opp denne måneden. Før sommerferien skal taket skiftes. I tillegg skal dører og vinduer på veggen mot Gåsbuvegen fjernes og mures igjen.  

vannhane_damp.jpg

Abonnenter i Hamar kan 21. - 22. juni oppleve noe farge på drikkevannet. Dette skyldes at Hias og Hamar kommune tester beredskapen i vann-nettet. Det er trygt å drikke vannet.  

Ringgata.jpg

Som følge av lang leveringstid på rør og rørdeler til det vann- og avløpsnettet som Hias og Hamar kommune etablerer vil Ringgata mellom Glasshuset og Tigern (krysset Solvangvegen - Ringgata) holdes åpen for trafikk frem til uke 32, det vil si tilden andre uka i august.  

Ingeberg pumpestasjon

Til uka starter arbeidet med oppgradering og rehabilitering av Ingeberg pumpestasjon. Prosjektet skal være ferdig utført våren 2018. Det vil være varierende byggeaktivitet i dette tidsrommet.  

025.JPG

Hias driver fortsatt med rørarbeider i Mjøsa, og ber båtførere om å være obs. Ledningene som ligger ved Jessnes vil bli liggende der til neste uke. 

Sirkulere

Det er tegn som tyder på at det nå er fullsirkulasjon i Mjøsa. Hias har måttet øke noe på klordosen, og noen vil kunne oppleve farge og svak klorsmak på vannet. Det er ikke farlig å drikke vannet.

Reguleringsplan Nedre Furuberget pumpestajson

Tirsdag 23. mai arrangerer Hamar kommune og Hias informasjonsmøte om reguleringsplanen for Nedre Furuberget pumpestasjon. Møtet finner sted i kommunestyresalen i Hamar rådhus kl. 19 - 21.  

Arbeider i Ringgata

Arbeidet med Ringgataprosjektet går inn i en ny fase etter 19. mai. Om ettermiddagen denne dagen åpnes Ringgata igjen for trafikk.

Hans Emil, Vibecke og Knut.png

-Menneskeavføring er gull for jorda. Det er svært næringsrikt, det er mer enn nok av det og bøndene står i kø for å få tak i det, skriver NRK i en sak på sin hjemmeside. 

hias_logo.png

Ønsker du å lede an i det grønne skiftet? Hias Miljøpartner AS skal bygges opp for å kommersialisere en patentert metode for biologisk rensing av avløp. Dette er banebrytende teknologi, og markedsmulighetene er store - både najonalt og internasjonalt. Vi skal danne et kompetansesenter for utviklingen av VA-teknologi og utvikle en organisasjon for salg av rådgivningstjenester. 

Avmerket område

 En systematisk feil hos Hias har ført til feil i avregningen av avløpstjenester til eierkommunene. Feilen ble oppdaget ved en detaljert gjennomgang hos Hias. Den oppstod i forbindelse med en omlegging av avløpstransporten fra Hveberg pumpestasjon via Åker pumpestasjon og videre til Hias renseanlegg i desember 2008. Feilen har ført til at avløp fra en sone i Hamar kommune har vært regnet med to ganger. Hias har krevd inn riktig avgift for avløpstjenesten samlet, men regningen er fordelt feil mellom kommunene. Hamar har betalt for mye og de andre kommunene for lite frem til feilen ble oppdaget og rettet i november 2016.  

Nedre Furuberget pumpestasjon

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 har  Hamar formannskap vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Nedre Furuberget pumpestasjon til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for pumpestasjon for å trygge vanntilgangen i Hamar. 

Næringsmedarbeidere på besøk 4

Rundt 30  nærings- og landbruksansvarlige i Hedmark besøkte i dag Hias. Besøket var en del av nettverkssamlingen "Grønn konkurransekraft." -Samlingen var for de som jobber med næringsutvikling i blant annet kommuner, regioner, næringshager og Kunnskapsparken Hedmark, sier Turid Lie, spesialrådgiver Næring og nyskaping i Hedmark fylkeskommune.

Ny hovedvannledning Nordkronen, Karlsvogna og Holsvegen

Rett etter påske starter arbeidet med ny hovedvannledning og rehabilitering av kommunale vann- og avløpsledninger i Nordkronen, Karlsvogna og Holsvegen i Hamar. Prosjektet er et fellesprosjekt mellom Hias og Hamar kommune.  Anleggsarbeidene vil pågå til i slutten av oktober.

Graving Vika

Hias forbereder neste års etablering av vannledning på strekningen Bekkelaget - Midtstranda. I den forbindelse skal det graves ned på eksisterende spillvannsledning for å undersøke hvor dypt den ligger. Derfor blir det graving på Stangesiden av Stangebrua, nærmere bestemt på nedsiden av Løvstadvegen. 

POSTER_generic_WWD2017_A2_NOR_PRINT (002).png

Avløpsvannet vårt kan både være et forurensningsproblem og en verdifull ressurs. I Hias satser vi på ressursdimensjonen! 

Dovettregler

Tett avløp kan bli dyrt, særlig hvis det må høyttrykksspyling til for å få åpnet det igjen. Q-tips, våtservietter og fett er tre av tingene som tetter igjen kloakkrørene våre, og laget problemer.  

Rørosbanen

Hias bygger ny vann- og avløpsinfrastruktur i Hamar og Stange. Anleggsarbeidene må krysse Rørosbanen, som blir stengt mens arbeidet pågår. 

Omvisning ved renseanlegget

-Å lede omvisninger ved renseanlegget er en fin jobb. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra besøkende, som synes at anlegget er rent, pent og avansert. Aller morsomst er det med pensjonister. De er som regel svært interesserte, og synes at de får voksenopplæring på det aller beste, sier Sverre Øystein Nysæther. Det er han som leder de aller fleste omvisningene ved Hias' avløpsrenseanlegg i Sandvika i Stange.  

Plankart detaljregulering Nordsveodden

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Hias Nordsveodden er lagt ut til offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og bygningslovens §12-10. Dette ble vedtatt i Planutvalget i Stange kommune 31. januar.  

vannhane_damp.jpg

Stor sirkulasjon i Mjøsa har ført til at Hias de siste dagene har måttet øke klortilsettingen ved Hamar vannbehandlingsanlegg. Det er trygt å drikke vannet. Ved stor vannsirkulasjon kan råvannskvaliteten bli dårligere. Dette er årsaken til at klordosene må økes.  

Avløpstransport Brumunddal - Hias

De nye pumpestasjonene i Brumunddal er nå i drift, og alt fungerer som det skal. En viktig milepæl ble nådd da mannskap fra Hias trykket på startknappen for igangkjøring av nye Brumunddal pumpestasjon søndag 15. januar kl. 08.40. 

Erik, Håvard og Lars

Alt gikk etter planen, og de nye pumpestasjonene i Brumunddal ble igangkjørt søndag. Den siste sjøledningen var  ferdig sveiset før klokka sju søndag morgen, og kl. 08.40 kunne Hias' mannskap testkjøre nye Brumunddal pumpestasjon.  

Brumunddal pumpestasjon

Til helga skal de nye pumpestasjonene til Hias IKS og Ringsaker kommune i Brumunddal igangkjøres. Lørdag morgen (14. januar) stenges noen av pumpestasjonene i og rundt Brumunddal. Deretter kappes ledningene. Tre ledninger flyttes og sveises, slik at det blir kontakt med den nye pumpestasjonen til Hias i Brumunddal. Igangkjøringen av de nye pumpestasjonene vil skje søndag.  

066.JPG

Førstkommende mandag, 16. januar, stenges Ringgata i Hamar. Gata forblir stengt frem til høsten 2018. Årsaken er at Hamar kommune og Hias nå starter arbeidet med å legge nye vann- og avløpsledninger på strekningen fra den gamle yrkesskolen (Ankerskogen videregående skole) til Maths Pedersens gate. 

hias_logo.png

Det skal bygges rundkjøring i krysset Ringgata/Furnesvegen i Hamar. Samtidig legges nye vann- og avløpsledninger i Ringgata. Anleggsarbeidene starter opp i begynnelsen av januar, og vil berøre alle som ferdes i området. Følg omkjøringsskiltene og vis hensyn! 

smultringer.png

Det er ikke alt som er "fett" å helle i do eller vasken, dersom du ønsker å unngå tette rør, Smult og størknet ribbefett skal kastes i matavfallet. 

Ledninger i Mjøsa - Jessnes til Hamar Camping

Sjøledningene som skal frakte avløp fra Brumunddal til Hias renseanlegg ligger nå og flyter i Mjøsa fra Jessnes til tidligere Hamar Camping. Ledningene skal senkes i neste uke. Siste delstrekning frem til renseanlegget blir senket før jul.  

Jessnes pumpestasjon

Hias skal bygge ny pumpestasjon på Jessnes. Det blir byggestart 14. desember. Pumpestasjonen skal etter planen stå ferdig i oktober 2017. 

Dosøppel

- Vi må vise mer dovett her til lands. Det er kun tiss, bæsj og dopapir som skal i do. Alt annet søppel som oppstår på badet skal håndteres som avfall, sier direktør for Norsk Vann, Toril Hofshagen. Q-tips, våtservietter, tanntråd, engangshøvler, kondomer, tamponger og engangslinser, samt emballasje fra kondomer, tamponger og engangslinser og alt annet søppel som oppstår på badet, er avfall og skal håndteres som avfall. Ingenting skal kastes i toalettet.

 

 

 

Verdens toalettdag

Finnes det en egen toalettdag? Ja, det gjør det. FN har faktisk utpekt 19. november til verdens toalettdag.  

hias_logo.png

Sikrere vannforsyning til innbyggerne i Hamar er målet når Hias og Hamar kommune mandag starter med anleggsarbeid på Midtstranda. -Vi skal gjennomføre et prosjekt som er både omfattende og komplekst. I anleggsperioden kommer både næringsliv og kunder til å bli berørt, sier prosjektleder Terje Wikstrøm. 

Næringsdepartementet på besøk

Muligheter for næringsutvikling med utgangspunkt i offentlig eide bedrifter var temaet da representanter fra Næringsdepartementet i dag besøkte Hias.  

Utvidet anlegg Brumunddal - Botsenden

Sjøledningene som skal frakte avløp fra Brumunddal til Hias renseanlegg legges nå på plass og senkes i Mjøsa. –Vi oppfordrer båtførere til å ta hensyn mens arbeidet pågår, sier prosjektleder Erik Bøhleng. Hias bygger det største sjøledningsanlegget i norsk VA-historie. Nye pumpestasjoner og nye avløpsledninger skal sikre avløpstransporten fra Brumunddal til Hias.

Hias har fått nytt telefonnummer

Hias har fått nytt telefonnummer:  459 75 500.

013.JPG

Denne uka får elever fra ulike skoler på Hedmarken omvisning ved Hias renseanlegg. «Oppdag Mjøsa» er Hamar naturskoles årlige Mjøsprosjekt, hvor elevene jobber med vannovervåking av Mjøsa og tilløpselver/bekker. Som en del av opplegget får elevene undervisning og omvisning ved renseanlegget.

Nye Hias vba

 I forbindelse med reguleringsarbeidet for Hias Nordsveodden inviteres det til åpent møte i Hias’ lokaler i Sandvikavegen 136 i Ottestad 3. oktober kl. 18.30.

Områdene nord og øst for dagens renseanlegg skal reguleres, slik at det kan bygges nytt pumpehus og vannbehandlingsanlegg. Anlegget skal sørge for sikker vannforsyning til innbyggerne, og det skal planlegges for fremtidige utvidelser.

Traineer og lærlinger


-Lærlinger, traineer og praksisstudenter er nyttig for oss. De gjør godt arbeid, og gir oss veldig verdifulle bidrag, sier Morten Finborud, administrerende direktør i Hias.

Midlertidig vei Hias

Veien forbi Hias’ administrasjonsbygg legges midlertidig om. Årsaken er at en overløpsledning, som går fra kum 5 og nedover langs veien til friområdet og fotballbanene ved Hias skal skiftes. For å få gjort dette arbeidet må entreprenøren låne litt areal fra veien. Mens arbeidet pågår blir det laget midlertidig vei på plenen ved administrasjonsbygget. 

Omvisning ved renseanlegget

-Det var både morsomt og kult å besøke renseanlegget. Det luktet ikke så ille som vi trodde på forhånd, sa sjuendeklassingene ved Greveløkka skole i Hamar.

 

festkveld 044.JPG

Hias er tildelt Norsk Vanns bærekraftpris 2016. Prisen ble delt ut under Norsk Vanns årskonferanse i Trondheim. Bærekraftprisen er nyopprettet, og skal deles ut årlig.

 

Nedre Furuberget - plangrense ved planoppstart


I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Nedre Furuberget pumpestasjon. Forslagsstiller er Hias IKS. Planen skal legge til rette for en ny pumpestasjon som skal trygge vanntilgangen i Hamar ved å løfte vannet opp til Furuberget høydebasseng fra nytt vannbehandlingsanlegg ved Nordsveodden. Eksisterende vannbehandlingsanlegg på Hamar vil bli lagt ned når nytt vannbehandlingsanlegg er satt i drift.

Nye Hias vba

Hias skal bygge nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. –Det nye anlegget skal sikre innbyggerne på Hedmarken trygg og sikker vannforsyning, og sikre kapasitet for vekst i regionen. Det nye anlegget får mer omfattende rensing enn det gamle anlegget på Hamar, som nå blir erstattet, sier administrerende direktør i Hias, Morten Finborud (skissen til venstre viser fasaden på det planlagte vannbehandlingsanlegget, sett fra sør).

 

flytende-jordklode.jpg

Hias har nå laget ny vann- og avløpsbrosjyre. I tillegg til at den er trykt, finnes den også som bladbar pdf.  

Ledninger i Mjøsa


-Båtførere må vise forsiktighet i forbindelse med ledningsarbeidene som pågår i Mjøsa utenfor Brumunddal og omegn, sier byggeleder i Hias, Håvard Haugseth. Han oppfordrer båtførere om å holde en avstand på minst 25 meter til rør og blåser som ligger i vannet.

Pumpestasjon


Nå kobles sjøledningen til den nye pumpestasjonen i Brumunddal. Hias bygger det største sjøledningsanlegget i norsk VA-historie. Nye pumpestasjoner og nye avløpsledninger skal sikre avløpstransporten fra Brumunddal til Hias renseanlegg. 17. januar 2017 skal den nye pumpestasjonen tas i bruk. 

Befaring entreprise 1 Rørosbanen

 
Hias skal etablere overføringsledning for drikkevann fra Bekkelaget i Stange til Ridabu og Børstad trykkøkningsstasjoner. –Utbyggingen er nødvendig for å øke sikkerheten i vannforsyningssystemet. Det nye ledningsanlegget er en del av det å etablere en ny nedre trykksone i Hamar og bedre forsyning mellom Hamar og Stange med vann fra Stange vannbehandlingsanlegg, sier prosjektleder Trym Edvardsen.

Planområdet


Det er varslet oppstart med detaljreguleringsarbeid i henhod til plan- og bygningsloven §12-8 for Hias ved Nordsveodden i Stange kommune. 

Splitt Sirkula og Hias

17. mars ble Hias IKS splittet i to, og selskapet Sirkula IKS stiftet. 

Sirkula er renovasjonsdelen i gamle Hias. Hias vil fortsette som et rent vann og avløpsselskap. 

Du som bruker av våre tjenester vil ikke merke store forskjellen annet enn at renovasjonstjenestene til gamle Hias etterhvert får nytt utseende, Sirkula navnet på seg og ny nettside - www.sirkula.no.

Biogass bil og Stian Wadahl

 I Norge er det nok kumøkk og kloakk til å drifte alle bussene på klimavennlig biogass. Likevel importerer vi billig raps og soya for å oppfylle regjeringens biodieselkrav.

– Forrige helg måtte vi brenne drivstoff tilsvarende 5.000 kilometer med buss, sier administrerende direktør i Hias IKS, Morte Finborud.

Biogass bil og Stian Wadahl

 

Hvorfor kjøre biler på olje som brukte millioner av år på å dannes langt ute i Nordsjøen, når en kan kjøre 350* meter på en bæsj fra Hedmarken? Nå lager Hias drivstoff av det du skyller ned i vask og do.

HIASbohleng_nett.jpg

 

Gjennom bygging av ny pumpestasjon og oppgradering av ledningsnettet sikrer Hias og Ringsaker kommune at kapasiteten på avløpsnettet fra Brumunddal dekker behovet de neste femti årene.  

NRK Schrødingers katt og Hans Emil Glestad på renseanlegget

 

Hva har det vi gjør på renseanlegget med verdens sultproblem å gjøre? Eller nyrestein for den del? Se dette innslaget i NRKs Shcrødingers katt

kartfuruberg.jpg

 

 

Hias bygger om og utvider vannpumpestasjonene i Furuberget og Børstad i Hamar. Det fører til endring i parkering for besøkende ved pumpestasjonen i Furuberget, og anleggstrafikk begge steder fra 27. juli.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Kontaktinformasjon

Hias IKS
Besøksadresse: Sandvikavegen 136, Ottestad Postadresse: Postboks 4065
2306 Hamar
E-post : post@hias.no
Telefon
: 459 75 500

Org.nr.
: NO 947 293 265
Åpningstid
: 08.00 - 15.00 (telefon)

Søk

Nettansvarlig Hias IKS