Felles kommunedelplan for vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange er et av flere styrende dokumenter for Hias.
Planen inneholder kommunenes mål og tiltak vedrørende kommunale og interkommunale vann- og avløpsanlegg for perioden 2014 - 2023.
De fire eierkommunene vedtok planen i 2015. Planen omfatter alle kommunale og interkommunale vann- og avløpsanlegg i kommunene.
En rullering av planen ble vedtatt av kommunene i 2019.

Viktige tiltak er:
  • Nytt vannbehandlingsanlegg for Hamar-området.
  • Oppgradering og kapasitetsøkning ved Hias avløpsrenseanlegg.
  • Økt utskiftingstakt på vann- og avløpsledninger.

Se fullstendig plan her. (PDF, 3MB)