• Ny avløpspumpestasjon på Nederkvern i Brumunddal
  • Ny avløpspumpestasjon på Jessnes
  • Rehabilitert Botsenden II avløpspumpestasjon
  • Totalt 28 km nye avløpsledninger på strekningen Botsenden i Brumunddal - Hias avløpsrenseanlegg i Stange
  • Første del av ny vannledning fra Hias VBA Sandvika mot Hamar, totalt 635 meter