• Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning
  • Hias råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2
  • Hias VBA Sandvika: Nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende rentavannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2

  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom Hias VBA Sandvika og Snekkerstua pumpestasjon i Mjøsa

  • Snekkerstua pumpestasjon: Ny pumpestasjon for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m 2

  • Arstadledningen: Hovedvannledning fra Hias VBA Sandvika til Arstad pumpestasjon

  • Samlet investeringskostnad: Ca. 440 millioner kroner.